top of page
ילדים משחקים במעבר חציה מצוייר

מי אנחנו

החל משנת 1999 לומדת  חינוך ישראלי לעומק את מערכות החינוך בארץ ובעולם ומפתחת מודלים הוליסטיים (מוסדיים) לקידום החינוך.
 

תנועת חינוך ישראלי פיתחה ומפעילה, בשיתוף עם משרד החינוך, מודל גן ילדים, מודל בית ספר ציבורי.

בנוסף חינוך ישראלי הוציאה ספרי לימוד למקצוע תרבות ישראל ומורשתו, שנלמדו במאות בתי ספר ממלכתיים ברחבי הארץ.

החזון

החזון שלנו:

בתי ספר המטפחים סל של כישורים ומיומנויות ובהם מיטב צוותי החינוך הנהנים מחירות ליצור הוראה חדשנית המקנה כלים למאה ה-21 , בניהול אפקטיבי המשתף את הקהילה תוך מימון מדינה מלא שקלי, שקוף ושוויוני המבטיח שוויון הזדמנויות לכל ילדה וילד.

 

הייעוד שלנו:

  • להשפיע על קובעי המדיניות לשנות את ריכוזיות מערכת החינוך הקיימת כיום המקבעת ומחלישה את בתי הספר אל עבר מבנה ארגוני המאפשר מובילות חינוכית של כל בית ספר.

  • להדגים בפועל חיזוק של קהילות חינוך הפועלות ברוח המתווה לשינוי.

ההסטוריה של חינוך ישראלי

ילדים משחקים בכיתה

מאז הקמתה פעלה חינוך ישראלי לחיזוק מוסדות החינוך הציבוריים.

 

בעשור האחרון פיתחנו מגוון פרויקטים אשר המכנה המשותף שלהם הוא חיזוק יכולות בית הספר להוביל בעצמם את עצמם.

זהות פדגוגית ברורה היא המנוף הראשון לשינוי בבתי הספר ולכן פיתחנו התמחות בתחום זה.

פרויקט הדגל של חינוך ישראלי – מרחבי של חוויה, משמעות ולמידה המקדמים מיומנות לצד ידע ותכניות אישיות לכל לומד מכילים את שלל הרכיבים לקידום בתי ספר מובילים. הפרויקט הוכתר בהצלחה גדולה ויושם בעשרות בתי ספר.

בעשור הראשון לפעילותה, מאז שנת 1998 , הובילה חינוך ישראלי רשת גני ילדים ומעונות בשכונות מצוקה.

מודל ה"גן הישראלי" הדגים שינוי מהותי בחינוך לפיו גן ילדים ציבורי הנאמן למטרות החינוך של ישראל פועל טוב יותר במתכונת עצמאית – ובאותן עלויות כלכליות!

הצבנו דגל ברור המדגים שינוי בשלושה מישורים:

  1.      מיומנויות ליבה משותפות לישראל (זו הסיבה ששם העמותה – חינוך ישראלי).

  2.      ביזור מערכתי - האצלת סמכויות ואמון בהובלת הצוות החינוכי.

  3.      תקצוב שוויוני - הקצבת משאבים למוסדות חינוך בהתאם לאתגר העומד בפניהם (תקצוב דיפרנציאלי).

שיקמנו כמעט 20 מוסדות גן ברחבי ישראל. כל הגנים פעלו בשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך וגם עם משרד התמ"ת (שלושה מתוך הגנים פעלו בהגדרה כמעונות).

ההצלחה הייתה תוצאה של עבודה נכונה בתחום הזהות והניהול העצמי, שהפכה את הגנים אטרקטיביים.

 

בתום מספר שנים החזרנו את הגנים לניהול הרשויות המקומיות ובמקביל התפתחה אצלנו התובנה המטרידה כי הבעיה המערכתית לא משתנה גם נוכח מודל מוצלח ככל שיהיה. אין טעם לסייע למדינה במקום בו היא הייתה אמורה לקחת אחריות. מלבד זאת – נדרש שינוי כולל בחינוך.

שינוי שיתבטא בשיפור כלל הגנים ובתי הספר ולא רק בשכונות מצוקה.

הגענו למסקנה שכולם משקיעים בחינוך אבל רק מעטים מטפלים בשינוי החינוך –וזו המשימה הכי חשובה!

ההוצאה הלאומית לחינוך עוברת את ה 70 מיליארד ₪ – זו ההוצאה הלאומית הכי גדולה של ישראל (יותר מהביטחון! ). אין שום סיכוי שפרויקט הממומן מתרומות ומתמקד בסיוע לילדים יוביל למפנה של ממש. נדרשת פעולה שתניע שינוי במערכת ולא פעולה שתחליף את המערכת.

כך נולד הרעיון להקים מיזם להגברת המודעות למשבר בחינוך (משמר החינוך) ובשלב מאוחר יותר – להקים מיזם המניע את בעלי העניין בחינוך – להצביע על השינוי הנדרש.

ועד מנהל

ד"ר אילן כהן

יו"ר משותף

טל מניפז

יו"ר משותף

ענת מניפז

חברת ועד

עמי פדרמן

חבר ועד

יובל רבין

חבר ועד

מייסד חינוך ישראלי

תמצית הדרישות לשינוי מדיניות

רולאפ 2 למידה חוץ תלמיד בגינה.jpeg

הצבת חינוך חדשני כמטרה תוך חיזוק האמון בתפקידם של מנהלי ומורי בתי הספר – כמקובל במערכות החינוך המובילות בעולם.

אייקון

​חינוך חינם (מימון ממשלתי מלא) שקלי, שקוף ושוויוני (דיפרנציאלי) ישירות לבתי הספר (מינימום 90% בבית הספר) בכפוף להקמת מועצות ניהול בית ספריות, בראשות המנהל/ת, כמקובל בעולם.

אייקון- שתיים

​קביעת כללים ארציים לרישוי והעסקת מורים שיבטיחו את מעמדם, איכותם ואת עצמאות בתי הספר לנהל את כוח האדם בתחומם.

אייקון 3

​הקמת רשות חינוך לאומית (בלתי תלויה) שתקבע אסטרטגיה ארוכת טווח ויעדי ליבה תוך צמצום סטנדרטים למינימום (בגרויות, מבחנים ומדידות).

אייקון- ארבע
bottom of page